Scrum Master

Seminarium dla decydentów biznesowych, liderów IT, managerów oraz project managerów prezentujące doświadczenia, dobre praktyki i rozwiązania związane z budową ekosystemów cyfrowych usług w branży finansowej.

Scrum Master

Członkowie zespołów projektowych pełniący, lub przygotowujący się do pełnienia roli Scrum Master, kierownicy projektów, liderzy zespołów, menedżerowie.

Scrum Master

Podejście zwinne do zarządzania projektami:

Pryncypia i aspekty Scrum.

Role Scrum – role podstawowe (core roles):

Fazy projektu Scrumowego:

Zagadnienia zaawansowane

Symulacja projektu Scrum, jako element praktycznego przygotowania uczestników do pełnienia roli Scrum Mastera.

Scrum Master

Dyplom ukończenia szkolenia AKADEMII DIGITAL CHAMPIONS.

Scrum Master

Scrum Master

Czas trwania szkolenia: 2 dni.

Wielkość grupy: 6-12 osób.

Wymagania: Brak wymagań wstępnych.

Wpisy na blogu

DIGITAL CHAMPIONS 2017

01.08.2017

Zobacz zapis wideo IV Forum Liderów Cyfrowego Biznesu. www.digitalchampions.online

API Economy Teaser

05.05.2017

Seminarium dla decydentów biznesowych, liderów IT, managerów oraz project managerów prezentujące doświadczenia, dobre praktyki i rozwiązania związane z budową ekosystemów cyfrowych usług w branży finansowej.

Scrum Master

02.03.2017

Seminarium dla decydentów biznesowych, liderów IT, managerów oraz project managerów prezentujące doświadczenia, dobre praktyki i rozwiązania związane z budową ekosystemów cyfrowych usług w branży finansowej.