Scrum Master

2 500 PLN
Cena netto szkolenia z egzaminem online za os.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z filozofią oraz pryncypiami podejścia zwinnego do zarządzania projektami oraz przygotowanie uczestników do pełnienia roli Scrum Mastera w projektach. Jest pomocne podczas wdrażania praktyk Scrum w organizacjach.
Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat "Scrum Master Certified".

Adresaci

Członkowie zespołów projektowych pełniący, lub przygotowujący się do pełnienia roli Scrum Master, kierownicy projektów, liderzy zespołów, menedżerowie.

Zakres

Podejście zwinne do zarządzania projektami:

Pryncypia i aspekty Scrum.

Role Scrum – role podstawowe (core roles):

Fazy projektu Scrumowego:

Zagadnienia zaawansowane

Symulacja projektu Scrum, jako element praktycznego przygotowania uczestników do pełnienia roli Scrum Mastera.

Certyfikat

Dyplom ukończenia szkolenia AKADEMII DIGITAL CHAMPIONS.

Materiały
Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni.

Wielkość grupy: 6-12 osób.

Wymagania: Brak wymagań wstępnych.