Scrum Master

Seminarium dla decydentów biznesowych, liderów IT, managerów oraz project managerów prezentujące doświadczenia, dobre praktyki i rozwiązania związane z budową ekosystemów cyfrowych usług w branży finansowej.

Scrum Master

Członkowie zespołów projektowych pełniący, lub przygotowujący się do pełnienia roli Scrum Master, kierownicy projektów, liderzy zespołów, menedżerowie.

Scrum Master

Podejście zwinne do zarządzania projektami:

Pryncypia i aspekty Scrum.

Role Scrum – role podstawowe (core roles):

Fazy projektu Scrumowego:

Zagadnienia zaawansowane

Symulacja projektu Scrum, jako element praktycznego przygotowania uczestników do pełnienia roli Scrum Mastera.

Scrum Master

Dyplom ukończenia szkolenia AKADEMII DIGITAL CHAMPIONS.

Scrum Master

Scrum Master

Czas trwania szkolenia: 2 dni.

Wielkość grupy: 6-12 osób.

Wymagania: Brak wymagań wstępnych.

Zobacz takze: