Scrum Product Owner

Seminarium dla decydentów biznesowych, liderów IT, managerów oraz project managerów prezentujące doświadczenia, dobre praktyki i rozwiązania związane z budową ekosystemów cyfrowych usług w branży finansowej.

Adresaci

Analitycy biznesowi, Kierownicy projektów, liderzy zespołów, osoby pełniące role biznesowe w organizacji pełniący, lub przygotowujący się do pełnienia roli Właściciela Produktu (Product Owner).

Zakres

Zwinne prowadzenie projektów::

Scrum

Zagadnienia zaawansowane:

Symulacja projektu Scrum, z punktu widzenia Właściciela Produktu, jako element praktycznego przygotowania  uczestników do pełnienia roli przedstawiciela biznesu.

Certyfikat

Dyplom ukończenia szkolenia AKADEMII DIGITAL CHAMPIONS.

Materiały
Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni.

Wielkość grupy: 6-12 osób.

Wymagania: Brak wymagań wstępnych.