Szkolenie

Wprowadzenie do zwinnego zarządzania projektami

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie zarządzania projektami w podejściu agile. Szkolenie bazuje na koncepcji połączenia DSDM Atern, uznanej metodyki zwinnego zarządzania projektami, ze Scrum, najpopularniejszą metodyką zarządzania procesem zwinnego wytwarzania produktu. Podstawą metodyczną szkolenia jest „The DSDM Agile Project Framework for Scrum” autorstwa DSDM Consortium. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie ról i odpowiedzialności, procesu, produktów i praktyk metodyki DSDM Atern oraz koncepcji jej połączenia ze Scrum. Poprzez ćwiczenia i symulację, poznają zastosowanie tego połączenia w praktyce.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla zespołów projektowych: kierowników projektów, przedstawicieli biznesu, liderów zespołów, analityków biznesowych i architektów.

Materiały szkoleniowe

 • Wydruk materiałów wykorzystywanych w trakcie szkolenia (prezentacja)
 • Komplet materiałów biurowych

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Wielkość grupy: 6- 12 osób
Wymagania: Brak wymagań wstępnych

Akredytacja/ Podstawa merytoryczna

Zakres szkolenia dotyczy certyfikowanych metodyk Scrum oraz Agile Project Management / DSDM Atern. Koncepcja połączenia tych metodyk oparta jest na „The DSDM Agile Project Framework for Scrum”.

Przedstawiona w warsztacie wiedza bazuje na wieloletnim doświadczeniu we wdrażaniu i stosowaniu Agile oraz na światowych dobrych praktykach, standardach i raportach.

Materiały do pobrania

Warunki udziału w szkoleniach / egzaminach, instrukcje i formularze.

Zakres szkolenia

Dzień 1:

 • Moduł 1: Podstawy agilekluczowe korzyści, różnice między podejściem zwinnym a tradycyjnym, manifest winnego wytwarzania oprogramowania, dobór metodyki do projektu, przegląd metodyk agile
 • Moduł 2: DSDM Agile Project Framework – metodyki DSDM Atern i Scrum oraz ich połączenie: The DSDM Agile Project Framework for Scrum (Agile PF), zmienne w projekcie według Agile PF, fazy projektu, inkrement i sprint, mapa produktów metodyki
 • Moduł 3: Role Agile PFrole poziomu Zespołu Projektowego, poziomu Zespołu Scrum oraz pozostałe role
 • Moduł 4: Uruchomienie projektu w Agile PF – przegląd faz uruchomienia projektu oraz stosowanych w nich technik
 • Symulacja 1: Uruchomienie projektu „Plakat”realizacja fazy planowania projektu: definicja wizji produktu i zakresu projektu (Product Backlog), priorytetyzacja (MoSCoW), szacowanie (Story Points, Velocity), architektura, harmonogram i definitione-of-done

Dzień 2:

 • Moduł 5: Ewolucyjne wytwarzanie w Agile PF – metodyka Scrum, jej ceremonie i artefakty oraz dobre praktyki
 • Symulacja 2: Wytwarzanie w projekcie „Plakat”realizacja dwóch Sprintów: Planowanie, Daily Scrum, Przegląd i Retrospektywa, zespołowe wytwarzanie plakatu
 • Moduł 6: Wdrożenie i zamknięcie projektu w Agile PF – fazy wdrożenia i zamknięcia oraz ich produkty
 • Moduł 7: Raportowanie i kontrola w Agile PF – zagadnienia kontroli i raportowania
 • Moduł 8: Podsumowanie szkolenia – rola managera we wdrożeniu podejścia agile, dobre praktyki wsparcia zespołów i zmiany w organizacji, dyskusja
Formularz kontaktowy

Jeżeli nie znalazłeś dla siebie dogodnego terminu szkolenia, skontaktuj się z nami, a na pewno znajdziemy dla Ciebie satysfakcjonujące rozwiązanie.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.