AGILE BUSINESS MASTERCLASS

Budowanie i doskonalenie zwinnych organizacji. Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do systemowego wdrożenia zwinnego modelu zarządzania, dostosowanego do strategii organizacji.


Notice: Undefined index: first_header in /var/www/rethink/wordpress/wp-content/themes/rethink2016/single.php on line 27

Notice: Undefined index: first_paragraph in /var/www/rethink/wordpress/wp-content/themes/rethink2016/single.php on line 33

Notice: Undefined index: second_header in /var/www/rethink/wordpress/wp-content/themes/rethink2016/single.php on line 37

Notice: Undefined index: second_paragraph in /var/www/rethink/wordpress/wp-content/themes/rethink2016/single.php on line 43
Adresaci

Warsztat przeznaczony jest dla decydentów, liderów cyfrowych transformacji, osób odpowiedzialnych za rozwój systemów zarządzania kapitałem ludzkim.

Korzyści
Warsztaty w ramach Agile Business Master Class

Co jest czym czego, czyli jak ułożyć zwinne puzzle

Paradygmat zwinnego zarządzania w pigułce. Jakie problemy rozwiązuje, jaki styl pracy narzuca, jakie ryzyka generuje i jak pozwala je zaadresować. Jak ułożyć puzzle zwinnych metod – podobieństwa, synergie, różnice. Najważniejsze role w procesach zwinnych. Product Owner – czyli wyzwanie dla systemu.

Architektura zwinnej korporacji

Strategiczne konsekwencje cyfrowej transformacji biznesu. Real Time Enterprise – cykle biznesowe jako kontekst zwinnych metod zarządzania. Centralizacja, autonomia, przywództwo. Struktura a sieci wiedzy – jak budować efektywne zespoły. Portfele i platformy produktów. Zwinne zarządzanie a dług strukturalny i technologiczny.

Przekroczyć Rubikon

Scenariusze wdrożenia zwinnego zarządzania. Mapa drogowa zwinnej transformacji. Jak zbudować własną mapę drogową. Inicjowanie procesu zmian – analiza agend, budowanie konsensusu i ustanowienie zespołu liderów zmiany.

Studia przypadków

Prezentacja rzeczywistych projektów zwinnych transformacji realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa, z omówieniem najważniejszych lekcji, punktów decyzyjnych oraz wniosków doskonalących.

Prowadzący

Zajęcia w ramach programu Master Class  prowadzone jest przez wykładowców wiodących i zaproszonych gości. Wykładowcami wiodącymi cyklu Agile Master Class są: Aleksander Solecki i Borys Stokalski.

Zobacz także

CLOUD ARCHITECTURE MASTERCLASS

Transformacja architektury do modelu Cloud Native. Celem jest przygotowanie uczestników do modernizacji i transformacji aktywów IT organizacji pod kątem efektywnej realizacji cyfrowej strategii.

Czytaj więcej

DATA SCIENCE MASTERCLASS

Definiowanie i wdrażanie strategii przewagi informacyjnej, z wykorzystaniem metod i narzędzi Data Science / Machine Learning. Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do systematycznego budowania zdolności biznesowych zapewniających przewagę konkurencyjną dzięki lepszemu wykorzystaniu danych dostępnych w ekosystemie biznesowym organizacji.

Czytaj więcej