AGILE BUSINESS MASTERCLASS

Budowanie i doskonalenie zwinnych organizacji. Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do systemowego wdrożenia zwinnego modelu zarządzania, dostosowanego do strategii organizacji.

AGILE BUSINESS MASTERCLASS

Warsztat przeznaczony jest dla decydentów, liderów cyfrowych transformacji, osób odpowiedzialnych za rozwój systemów zarządzania kapitałem ludzkim.

AGILE BUSINESS MASTERCLASS

AGILE BUSINESS MASTERCLASS

Co jest czym czego, czyli jak ułożyć zwinne puzzle

Paradygmat zwinnego zarządzania w pigułce. Jakie problemy rozwiązuje, jaki styl pracy narzuca, jakie ryzyka generuje i jak pozwala je zaadresować. Jak ułożyć puzzle zwinnych metod – podobieństwa, synergie, różnice. Najważniejsze role w procesach zwinnych. Product Owner – czyli wyzwanie dla systemu.

Architektura zwinnej korporacji

Strategiczne konsekwencje cyfrowej transformacji biznesu. Real Time Enterprise – cykle biznesowe jako kontekst zwinnych metod zarządzania. Centralizacja, autonomia, przywództwo. Struktura a sieci wiedzy – jak budować efektywne zespoły. Portfele i platformy produktów. Zwinne zarządzanie a dług strukturalny i technologiczny.

Przekroczyć Rubikon

Scenariusze wdrożenia zwinnego zarządzania. Mapa drogowa zwinnej transformacji. Jak zbudować własną mapę drogową. Inicjowanie procesu zmian – analiza agend, budowanie konsensusu i ustanowienie zespołu liderów zmiany.

Studia przypadków

Prezentacja rzeczywistych projektów zwinnych transformacji realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa, z omówieniem najważniejszych lekcji, punktów decyzyjnych oraz wniosków doskonalących.

AGILE BUSINESS MASTERCLASS

Zajęcia w ramach programu Master Class  prowadzone jest przez wykładowców wiodących i zaproszonych gości. Wykładowcami wiodącymi cyklu Agile Master Class są: Aleksander Solecki i Borys Stokalski.

Zobacz takze:

2024-05-09 13:45:05

eXtreme Ownership - budowanie zespołu w oparciu o autorski program inspirowany działaniami Navy Seals

#extreme ownership, #lider, #warsztaty dla liderów,

2024-04-23 07:33:29

SCRUM - zarządzanie wizualne

#SCRUM, #zarządzanie wizualne,

2024-02-08 10:00:08

Transformacja agile - budować od zera czy skorzystać z SAFe®?

#Agile, #KEGON, #RETHINK, #SAFe, #Scaled Agile Framework, #transformacja agile, #webinar, #zwinna transformacja,