AGILE BUSINESS MASTERCLASS

Budowanie i doskonalenie zwinnych organizacji. Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do systemowego wdrożenia zwinnego modelu zarządzania, dostosowanego do strategii organizacji.

Adresaci

Warsztat przeznaczony jest dla decydentów, liderów cyfrowych transformacji, osób odpowiedzialnych za rozwój systemów zarządzania kapitałem ludzkim.

Korzyści
Warsztaty w ramach Agile Business Master Class

Co jest czym czego, czyli jak ułożyć zwinne puzzle

Paradygmat zwinnego zarządzania w pigułce. Jakie problemy rozwiązuje, jaki styl pracy narzuca, jakie ryzyka generuje i jak pozwala je zaadresować. Jak ułożyć puzzle zwinnych metod – podobieństwa, synergie, różnice. Najważniejsze role w procesach zwinnych. Product Owner – czyli wyzwanie dla systemu.

Architektura zwinnej korporacji

Strategiczne konsekwencje cyfrowej transformacji biznesu. Real Time Enterprise – cykle biznesowe jako kontekst zwinnych metod zarządzania. Centralizacja, autonomia, przywództwo. Struktura a sieci wiedzy – jak budować efektywne zespoły. Portfele i platformy produktów. Zwinne zarządzanie a dług strukturalny i technologiczny.

Przekroczyć Rubikon

Scenariusze wdrożenia zwinnego zarządzania. Mapa drogowa zwinnej transformacji. Jak zbudować własną mapę drogową. Inicjowanie procesu zmian – analiza agend, budowanie konsensusu i ustanowienie zespołu liderów zmiany.

Studia przypadków

Prezentacja rzeczywistych projektów zwinnych transformacji realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa, z omówieniem najważniejszych lekcji, punktów decyzyjnych oraz wniosków doskonalących.

Prowadzący

Zajęcia w ramach programu Master Class  prowadzone jest przez wykładowców wiodących i zaproszonych gości. Wykładowcami wiodącymi cyklu Agile Master Class są: Aleksander Solecki i Borys Stokalski.

Zobacz także

CLOUD ARCHITECTURE MASTERCLASS

Transformacja architektury do modelu Cloud Native. Celem jest przygotowanie uczestników do modernizacji i transformacji aktywów IT organizacji pod kątem efektywnej realizacji cyfrowej strategii.

Czytaj więcej

DATA SCIENCE MASTERCLASS

Definiowanie i wdrażanie strategii przewagi informacyjnej, z wykorzystaniem metod i narzędzi Data Science / Machine Learning. Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do systematycznego budowania zdolności biznesowych zapewniających przewagę konkurencyjną dzięki lepszemu wykorzystaniu danych dostępnych w ekosystemie biznesowym organizacji.

Czytaj więcej