Rethink Architecture

Warsztat RETHINK PROCESS poświęcony zagadnieniom modernizacji i rozwoju architektury biznesowej i cyfrowych aktywów organizacji w kontekście typowych scenariuszy cyfrowej transformacji.

Rethink Architecture

Cyfrowa transformacja powinna być spójnym programem synchronizującym zmiany w wielu sferach organizacji – od oferty i modeli biznesowych, poprzez procesy i kulturę, aż po cyfrowe aktywa – usługi, aplikacje, dane i wspierające je infrastrukturę. Warsztaty RETHINK ARCHITECTURE to kompleksowa usługa, której głównym produktem jest realistyczny i spójny ze strategią plan budowy cyfrowych zdolności biznesowych i wspierających je narzędzi.

Rethink Architecture

W ramach fazy REVIEW metody RETHINK PROCESS analizujemy wspólnie z zespołem klienta biznesowe założenia cyfrowej transformacji budując wizję architektury biznesowej (zakładane modele wartości, struktura oferty i model biznesowy, wynikające stąd kluczowe zdolności biznesowe). Określamy też lukę między aktualnym stanem tych zdolności a stanem pożądanym z uwagi na potrzeby klientów i presję konkurencji.

W ramach fazy REDEFINE definiujemy inicjatywy, które tworzyć będą program transformacji architektury (rozumiany jako program budowanie zdolności biznesowych). W razie konieczności prowadzimy też działania weryfikujące poprzez prototypowanie istotne założenia tych inicjatyw oraz identyfikujemy potrzeby transformacji w obszarach innych niż architektura (kultura, kompetencje, procesy).

RESTART to przygotowanie, konsolidacja i uruchomienie programu przez zespół liderów zmiany.

Zobacz takze:

2022-01-18 11:21:50

Trudne zespoły

Trudne Zespoły - czy takie w ogóle istnieją? Czy nie przyjęło się przypinać tej łatki teamom, które po prostu wykraczają poza pewne ramy? Czy trenerzy radzą sobie z wyzwaniami współpracy w nieoczekiwanych warunkach? Jak tego dokonują?

#Agile, #case, #cyfrowa transformacja, #kompetencje, #RETHINK,

2021-11-23 11:00:59

GAMEDEV PLAYBOOK - FULL WEBINAR

#Agile, #case, #cyfrowa transformacja, #webinar,