Rethink Architecture

Warsztat RETHINK PROCESS poświęcony zagadnieniom modernizacji i rozwoju architektury biznesowej i cyfrowych aktywów organizacji w kontekście typowych scenariuszy cyfrowej transformacji.

Rethink Architecture

Cyfrowa transformacja powinna być spójnym programem synchronizującym zmiany w wielu sferach organizacji – od oferty i modeli biznesowych, poprzez procesy i kulturę, aż po cyfrowe aktywa – usługi, aplikacje, dane i wspierające je infrastrukturę. Warsztaty RETHINK ARCHITECTURE to kompleksowa usługa, której głównym produktem jest realistyczny i spójny ze strategią plan budowy cyfrowych zdolności biznesowych i wspierających je narzędzi.

Rethink Architecture

W ramach fazy REVIEW metody RETHINK PROCESS analizujemy wspólnie z zespołem klienta biznesowe założenia cyfrowej transformacji budując wizję architektury biznesowej (zakładane modele wartości, struktura oferty i model biznesowy, wynikające stąd kluczowe zdolności biznesowe). Określamy też lukę między aktualnym stanem tych zdolności a stanem pożądanym z uwagi na potrzeby klientów i presję konkurencji.

W ramach fazy REDEFINE definiujemy inicjatywy, które tworzyć będą program transformacji architektury (rozumiany jako program budowanie zdolności biznesowych). W razie konieczności prowadzimy też działania weryfikujące poprzez prototypowanie istotne założenia tych inicjatyw oraz identyfikujemy potrzeby transformacji w obszarach innych niż architektura (kultura, kompetencje, procesy).

RESTART to przygotowanie, konsolidacja i uruchomienie programu przez zespół liderów zmiany.

Zobacz takze:

2020-06-18 12:47:53

O co KANBAN? - retransmisja webinarium

#Agile, #KANBAN, #lean, #transformacje agile,

2020-05-25 18:46:13

Osobista tablica Kanban

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej #RozmowyRETHINK Olka Soleckiegi i Borysa Stokalskiego o zwinnej transformacji, zwinnych organizacjach i cyfrowych transformacjach w ramach Digital Insights (vol.2 )

#Agile, #cyfrowa transformacja, #KANBAN, #kompetencje,

2020-05-25 18:15:55

Co to jest Kanban?

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej #RozmowyRETHINK Olka Soleckiegi i Borysa Stokalskiego o zwinnej transformacji, zwinnych organizacjach i cyfrowych transformacjach w ramach Digital Insights (vol.2 )

#Agile, #cyfrowa transformacja, #KANBAN, #kompetencje,