Rethink Architecture

Warsztat RETHINK PROCESS poświęcony zagadnieniom modernizacji i rozwoju architektury biznesowej i cyfrowych aktywów organizacji w kontekście typowych scenariuszy cyfrowej transformacji.

Zagadnienia

Cyfrowa transformacja powinna być spójnym programem synchronizującym zmiany w wielu sferach organizacji – od oferty i modeli biznesowych, poprzez procesy i kulturę, aż po cyfrowe aktywa – usługi, aplikacje, dane i wspierające je infrastrukturę. Warsztaty RETHINK ARCHITECTURE to kompleksowa usługa, której głównym produktem jest realistyczny i spójny ze strategią plan budowy cyfrowych zdolności biznesowych i wspierających je narzędzi.

Podejście

W ramach fazy REVIEW metody RETHINK PROCESS analizujemy wspólnie z zespołem klienta biznesowe założenia cyfrowej transformacji budując wizję architektury biznesowej (zakładane modele wartości, struktura oferty i model biznesowy, wynikające stąd kluczowe zdolności biznesowe). Określamy też lukę między aktualnym stanem tych zdolności a stanem pożądanym z uwagi na potrzeby klientów i presję konkurencji.

W ramach fazy REDEFINE definiujemy inicjatywy, które tworzyć będą program transformacji architektury (rozumiany jako program budowanie zdolności biznesowych). W razie konieczności prowadzimy też działania weryfikujące poprzez prototypowanie istotne założenia tych inicjatyw oraz identyfikujemy potrzeby transformacji w obszarach innych niż architektura (kultura, kompetencje, procesy).

RESTART to przygotowanie, konsolidacja i uruchomienie programu przez zespół liderów zmiany.

Zobacz także

Warsztat RETHINK PROCESS poświęcony metodom wykorzystania cyfrowych aktywów - takich jak dane, logika biznesowa - do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Czytaj więcej

Dzięki technologii możemy dziś radykalnie skrócić ścieżkę “od pomysłu do przemysłu”. Dużo trudniej sprawić żeby ów pomysł stał się produktem, który trafi do umysłów i serc klientów. Warsztat RETHINK INNOVATION poświęcony jest temu jak zwiększyć szansę na sukces firmy w cyfrowym świecie dzięki wdrożeniu modelu Fabryki Innowacji.

Czytaj więcej

Warsztaty RETHINK PROCESS poświęcone definiowaniu i implementacji programów budowy zwinnej organizacji.

Czytaj więcej