Rethink Architecture

Warsztat RETHINK PROCESS poświęcony zagadnieniom modernizacji i rozwoju architektury biznesowej i cyfrowych aktywów organizacji w kontekście typowych scenariuszy cyfrowej transformacji.

Rethink Architecture

Cyfrowa transformacja powinna być spójnym programem synchronizującym zmiany w wielu sferach organizacji – od oferty i modeli biznesowych, poprzez procesy i kulturę, aż po cyfrowe aktywa – usługi, aplikacje, dane i wspierające je infrastrukturę. Warsztaty RETHINK ARCHITECTURE to kompleksowa usługa, której głównym produktem jest realistyczny i spójny ze strategią plan budowy cyfrowych zdolności biznesowych i wspierających je narzędzi.

Rethink Architecture

W ramach fazy REVIEW metody RETHINK PROCESS analizujemy wspólnie z zespołem klienta biznesowe założenia cyfrowej transformacji budując wizję architektury biznesowej (zakładane modele wartości, struktura oferty i model biznesowy, wynikające stąd kluczowe zdolności biznesowe). Określamy też lukę między aktualnym stanem tych zdolności a stanem pożądanym z uwagi na potrzeby klientów i presję konkurencji.

W ramach fazy REDEFINE definiujemy inicjatywy, które tworzyć będą program transformacji architektury (rozumiany jako program budowanie zdolności biznesowych). W razie konieczności prowadzimy też działania weryfikujące poprzez prototypowanie istotne założenia tych inicjatyw oraz identyfikujemy potrzeby transformacji w obszarach innych niż architektura (kultura, kompetencje, procesy).

RESTART to przygotowanie, konsolidacja i uruchomienie programu przez zespół liderów zmiany.

Wpisy na blogu

DIGITAL CHAMPIONS 2017

01.08.2017

Zobacz zapis wideo IV Forum Liderów Cyfrowego Biznesu. www.digitalchampions.online

API Economy Teaser

05.05.2017

Seminarium dla decydentów biznesowych, liderów IT, managerów oraz project managerów prezentujące doświadczenia, dobre praktyki i rozwiązania związane z budową ekosystemów cyfrowych usług w branży finansowej.

Scrum Master

02.03.2017

Seminarium dla decydentów biznesowych, liderów IT, managerów oraz project managerów prezentujące doświadczenia, dobre praktyki i rozwiązania związane z budową ekosystemów cyfrowych usług w branży finansowej.