Rethink Data

Warsztat RETHINK PROCESS poświęcony metodom wykorzystania cyfrowych aktywów - takich jak dane, logika biznesowa - do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

KAPITAŁ CYFROWY I PRZEWAGA INFORMACYJNA

Wśród podstawowych wzorców strategii w cyfrowym biznesie – takich jak koncentracja na doskonałym doświadczeniu klienta, czy kreowanie ekosystemu – niezwykle ważną rolę odgrywa strategia budowania przewagi informacyjnej. Polega on na tym by dzięki sprawnemu przetwarzaniu dostępnych informacji systematycznie skracać czas i poprawiać trafność decyzji oraz skuteczność ich egzekucji na szczeblu operacyjnym, taktycznym i strategicznym. Pojęcia „Przewaga Informacyjna”, (Information Superiority) i pętla adaptacyjna (OODA Loop) mają swoje źródło we współczesnych doktrynach „wojny manewrowej” (John Boyd, OODA) i „wojny siecio-centrycznej” (Network Centric Warfare, David S. Alberts, John Garstka and Frederick P. Stein). Stanowią one jednocześnie potężne narzędzie w kształtowaniu strategii, procesów i krajobrazów IT dla firm funkcjonujących w świecie cyfrowego biznesu.

KAPITAŁ CYFROWY I PRZEWAGA INFORMACYJNA

Ten wariant warsztatu RETHINK PROCESS skupia się na identyfikacji okazji płynących z wewnętrznej lub zewnętrznej monetyzacji danych i logiki biznesowej. Faza REVIEW obejmuje – w zależności od przyjętego zakresu analizę cykli biznesowych, architektury danych, poziomu kultury zarządzania opartego o fakty (Evidence Based Management), które decydują o gotowości organizacji do budowaniu przewagi informacyjnej. W fazie REDEFINE definiowane są cele i inicjatywy związane z budowaniem przewagi informacyjnej, które mogą stać się elementem strategii. Szczególną założenia dotyczące monetyzacji zewnętrznej (nowe źródła przychodów związane z komercyjnym udostępnianiem danych lub opartych o nie usług, poprawa przychodów czy marżowości dzięki personalizacji) i wewnętrznej (mierzalna poprawa efektywności uzyskana dzięki „mądrzejszym procesom”, lepszej alokacji zasobów, ograniczeniu fraudów itp). W fazie RESTART, w której zdefiniowany jest plan dojścia do zakładanego poziomu przewagi informacyjnej, opracowane mogą być również prototypy weryfikujące przydatność aktywów cyfrowych (jakość danych) czy realną wartość innowacyjnych rozwiązań (dostęp do danych zewnętrznych, elementy sztucznej inteligencji itp).

Zobacz takze:

2022-01-18 11:21:50

Trudne zespoły

Trudne Zespoły - czy takie w ogóle istnieją? Czy nie przyjęło się przypinać tej łatki teamom, które po prostu wykraczają poza pewne ramy? Czy trenerzy radzą sobie z wyzwaniami współpracy w nieoczekiwanych warunkach? Jak tego dokonują?

#Agile, #case, #cyfrowa transformacja, #kompetencje, #RETHINK,

2021-11-23 11:00:59

GAMEDEV PLAYBOOK - FULL WEBINAR

#Agile, #case, #cyfrowa transformacja, #webinar,