KAPITAŁ CYFROWY I PRZEWAGA INFORMACYJNA

Warsztat RETHINK PROCESS poświęcony metodom wykorzystania cyfrowych aktywów - takich jak dane, logika biznesowa - do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Zagadnienia

Wśród podstawowych wzorców strategii w cyfrowym biznesie – takich jak koncentracja na doskonałym doświadczeniu klienta, czy kreowanie ekosystemu – niezwykle ważną rolę odgrywa strategia budowania przewagi informacyjnej. Polega on na tym by dzięki sprawnemu przetwarzaniu dostępnych informacji systematycznie skracać czas i poprawiać trafność decyzji oraz skuteczność ich egzekucji na szczeblu operacyjnym, taktycznym i strategicznym. Pojęcia „Przewaga Informacyjna”, (Information Superiority) i pętla adaptacyjna (OODA Loop) mają swoje źródło we współczesnych doktrynach „wojny manewrowej” (John Boyd, OODA) i „wojny siecio-centrycznej” (Network Centric Warfare, David S. Alberts, John Garstka and Frederick P. Stein). Stanowią one jednocześnie potężne narzędzie w kształtowaniu strategii, procesów i krajobrazów IT dla firm funkcjonujących w świecie cyfrowego biznesu.

Podejście

Ten wariant warsztatu RETHINK PROCESS skupia się na identyfikacji okazji płynących z wewnętrznej lub zewnętrznej monetyzacji danych i logiki biznesowej. Faza REVIEW obejmuje – w zależności od przyjętego zakresu analizę cykli biznesowych, architektury danych, poziomu kultury zarządzania opartego o fakty (Evidence Based Management), które decydują o gotowości organizacji do budowaniu przewagi informacyjnej. W fazie REDEFINE definiowane są cele i inicjatywy związane z budowaniem przewagi informacyjnej, które mogą stać się elementem strategii. Szczególną założenia dotyczące monetyzacji zewnętrznej (nowe źródła przychodów związane z komercyjnym udostępnianiem danych lub opartych o nie usług, poprawa przychodów czy marżowości dzięki personalizacji) i wewnętrznej (mierzalna poprawa efektywności uzyskana dzięki „mądrzejszym procesom”, lepszej alokacji zasobów, ograniczeniu fraudów itp). W fazie RESTART, w której zdefiniowany jest plan dojścia do zakładanego poziomu przewagi informacyjnej, opracowane mogą być również prototypy weryfikujące przydatność aktywów cyfrowych (jakość danych) czy realną wartość innowacyjnych rozwiązań (dostęp do danych zewnętrznych, elementy sztucznej inteligencji itp).

Zobacz także

Warsztat RETHINK PROCESS poświęcony zagadnieniom modernizacji i rozwoju architektury biznesowej i cyfrowych aktywów organizacji w kontekście typowych scenariuszy cyfrowej transformacji.

Czytaj więcej

Dzięki technologii możemy dziś radykalnie skrócić ścieżkę “od pomysłu do przemysłu”. Dużo trudniej sprawić żeby ów pomysł stał się produktem, który trafi do umysłów i serc klientów. Warsztat RETHINK INNOVATION poświęcony jest temu jak zwiększyć szansę na sukces firmy w cyfrowym świecie dzięki wdrożeniu modelu Fabryki Innowacji.

Czytaj więcej

Warsztaty RETHINK PROCESS poświęcone definiowaniu i implementacji programów budowy zwinnej organizacji.

Czytaj więcej