Rethink innovation

Dzięki technologii możemy dziś radykalnie skrócić ścieżkę “od pomysłu do przemysłu”. Dużo trudniej sprawić żeby ów pomysł stał się produktem, który trafi do umysłów i serc klientów. Warsztat RETHINK INNOVATION poświęcony jest temu jak zwiększyć szansę na sukces firmy w cyfrowym świecie dzięki wdrożeniu modelu Fabryki Innowacji.

FABRYKA INNOWACJI

W cyfrowym świecie zdolność do efektywnej i skutecznej innowacji nie jest tylko jedną z możliwych przewag konkurencyjnych. Zdolność ta staje się dla wielu rynków „czynnikiem higieny”, warunkiem dopuszczenia do gry o sukces rynkowy. Jednocześnie wiele dojrzałych organizacji staje przed tym wyzwaniem bezbronnych – podstawowe procesy związane z cyklem życia produktów nie mają właścicieli, są rozproszone w silosach organizacyjnych, mechanizmy motywacyjne i systemy zarządzania premiują efektywną realizację rutynowych działań i nie zachęcają do odpowiedzialnego podejmowania ryzyka.

FABRYKA INNOWACJI

W ramach fazy REVIEW analizujemy poziom presji innowacyjnej, aktualnie realizowane podejście (proces, governance, zasoby) do kreowania innowacji i jego rezultaty. Jeśli analiza doprowadzi do jednoznacznych wniosków istnieniu luki między uzasadnionymi oczekiwaniami a osiąganymi rezultatami, poszukujemy deficytów w zakresie stosowanych praktyk w obszarze innowacji. Poprzez kolejne fazy procesu REVIEW-REDEFINE-RESTART tworzymy koncepcję wdrożenia modelu Fabryki Innowacji. Jej podstawą jest integracja technik Design Thinking, Lean Startup i Agile/Devops w efektywny proces innowacyjny pozwalający na osiąganie celów w obszarach takich jak Time/Cost-to-Market, czy dynamika przychodów z nowych produktów.

Zobacz takze:

2020-06-18 12:47:53

O co KANBAN? - retransmisja webinarium

#Agile, #KANBAN, #lean, #transformacje agile,

2020-05-25 18:46:13

Osobista tablica Kanban

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej #RozmowyRETHINK Olka Soleckiegi i Borysa Stokalskiego o zwinnej transformacji, zwinnych organizacjach i cyfrowych transformacjach w ramach Digital Insights (vol.2 )

#Agile, #cyfrowa transformacja, #KANBAN, #kompetencje,

2020-05-25 18:15:55

Co to jest Kanban?

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej #RozmowyRETHINK Olka Soleckiegi i Borysa Stokalskiego o zwinnej transformacji, zwinnych organizacjach i cyfrowych transformacjach w ramach Digital Insights (vol.2 )

#Agile, #cyfrowa transformacja, #KANBAN, #kompetencje,