FABRYKA INNOWACJI

Dzięki technologii możemy dziś radykalnie skrócić ścieżkę “od pomysłu do przemysłu”. Dużo trudniej sprawić żeby ów pomysł stał się produktem, który trafi do umysłów i serc klientów. Warsztat RETHINK INNOVATION poświęcony jest temu jak zwiększyć szansę na sukces firmy w cyfrowym świecie dzięki wdrożeniu modelu Fabryki Innowacji.

Zagadnienie

W cyfrowym świecie zdolność do efektywnej i skutecznej innowacji nie jest tylko jedną z możliwych przewag konkurencyjnych. Zdolność ta staje się dla wielu rynków „czynnikiem higieny”, warunkiem dopuszczenia do gry o sukces rynkowy. Jednocześnie wiele dojrzałych organizacji staje przed tym wyzwaniem bezbronnych – podstawowe procesy związane z cyklem życia produktów nie mają właścicieli, są rozproszone w silosach organizacyjnych, mechanizmy motywacyjne i systemy zarządzania premiują efektywną realizację rutynowych działań i nie zachęcają do odpowiedzialnego podejmowania ryzyka.

Podejście

W ramach fazy REVIEW analizujemy poziom presji innowacyjnej, aktualnie realizowane podejście (proces, governance, zasoby) do kreowania innowacji i jego rezultaty. Jeśli analiza doprowadzi do jednoznacznych wniosków istnieniu luki między uzasadnionymi oczekiwaniami a osiąganymi rezultatami, poszukujemy deficytów w zakresie stosowanych praktyk w obszarze innowacji. Poprzez kolejne fazy procesu REVIEW-REDEFINE-RESTART tworzymy koncepcję wdrożenia modelu Fabryki Innowacji. Jej podstawą jest integracja technik Design Thinking, Lean Startup i Agile/Devops w efektywny proces innowacyjny pozwalający na osiąganie celów w obszarach takich jak Time/Cost-to-Market, czy dynamika przychodów z nowych produktów.

Zobacz także

Warsztat RETHINK PROCESS poświęcony zagadnieniom modernizacji i rozwoju architektury biznesowej i cyfrowych aktywów organizacji w kontekście typowych scenariuszy cyfrowej transformacji.

Czytaj więcej

Warsztat RETHINK PROCESS poświęcony metodom wykorzystania cyfrowych aktywów - takich jak dane, logika biznesowa - do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Czytaj więcej

Warsztaty RETHINK PROCESS poświęcone definiowaniu i implementacji programów budowy zwinnej organizacji.

Czytaj więcej