Rethink innovation

Dzięki technologii możemy dziś radykalnie skrócić ścieżkę “od pomysłu do przemysłu”. Dużo trudniej sprawić żeby ów pomysł stał się produktem, który trafi do umysłów i serc klientów. Warsztat RETHINK INNOVATION poświęcony jest temu jak zwiększyć szansę na sukces firmy w cyfrowym świecie dzięki wdrożeniu modelu Fabryki Innowacji.

FABRYKA INNOWACJI

W cyfrowym świecie zdolność do efektywnej i skutecznej innowacji nie jest tylko jedną z możliwych przewag konkurencyjnych. Zdolność ta staje się dla wielu rynków „czynnikiem higieny”, warunkiem dopuszczenia do gry o sukces rynkowy. Jednocześnie wiele dojrzałych organizacji staje przed tym wyzwaniem bezbronnych – podstawowe procesy związane z cyklem życia produktów nie mają właścicieli, są rozproszone w silosach organizacyjnych, mechanizmy motywacyjne i systemy zarządzania premiują efektywną realizację rutynowych działań i nie zachęcają do odpowiedzialnego podejmowania ryzyka.

FABRYKA INNOWACJI

W ramach fazy REVIEW analizujemy poziom presji innowacyjnej, aktualnie realizowane podejście (proces, governance, zasoby) do kreowania innowacji i jego rezultaty. Jeśli analiza doprowadzi do jednoznacznych wniosków istnieniu luki między uzasadnionymi oczekiwaniami a osiąganymi rezultatami, poszukujemy deficytów w zakresie stosowanych praktyk w obszarze innowacji. Poprzez kolejne fazy procesu REVIEW-REDEFINE-RESTART tworzymy koncepcję wdrożenia modelu Fabryki Innowacji. Jej podstawą jest integracja technik Design Thinking, Lean Startup i Agile/Devops w efektywny proces innowacyjny pozwalający na osiąganie celów w obszarach takich jak Time/Cost-to-Market, czy dynamika przychodów z nowych produktów.

Wpisy na blogu

DIGITAL CHAMPIONS 2017

01.08.2017

Zobacz zapis wideo IV Forum Liderów Cyfrowego Biznesu. www.digitalchampions.online

API Economy Teaser

05.05.2017

Seminarium dla decydentów biznesowych, liderów IT, managerów oraz project managerów prezentujące doświadczenia, dobre praktyki i rozwiązania związane z budową ekosystemów cyfrowych usług w branży finansowej.

Scrum Master

02.03.2017

Seminarium dla decydentów biznesowych, liderów IT, managerów oraz project managerów prezentujące doświadczenia, dobre praktyki i rozwiązania związane z budową ekosystemów cyfrowych usług w branży finansowej.