ZESPÓŁ NIEZALEŻNYCH EKSPERTÓW

RETHINK TANK to grupa najwyższej klasy specjalistów łączących głębokie kompetencje dziedzinowe z wieloletnim doświadczeniem biznesowym i zarządczym, w istotnych obszarach związanych z cyfrową transformacją biznesu. Grono ekspertów RETHINK TANK współpracuje z RETHINK w projektach edukacyjnych, doradczych, badawczych i wdrożeniowych.

RETHINK pomaga w przeprowadzeniu konstruktywnej, strategicznej refleksji i wypracowaniu realistycznej koncepcji transformacji cyfrowej. ​ RETHINK podejmuje też odpowiedzialność za operacyjne wdrożenie zmian w obszarach o szczególnym znaczeniu dla cyfrowych transformacji, poprzez prototypowanie i implementacje rozwiązań, coaching oraz doradztwo.

Rafał Grodzicki
Expert Agile Governance, Digital Insurance

prof. Bogumił Kamiński
Expert Data Science & Machine Learning

Jowita Michalska
Expert Digital Marketing

Wojciech Ozimek
Expert Engagement Economy & Gamification

Michał Paluśkiewicz
Expert Cognitive Solutions

Kuba Stokalski
Expert Design Thinking, Agile Management

dr Przemysław Szufel
Expert Cloud Computing & Machine Learning