Fabryka innowacji 2

OSIĄGNIĘCIE SUKCESU W BIZNESIE WYMAGA OD PRZEDSIĘBIORSTWA SYSTEMATYCZNEGO WPROWADZANIA NA RYNEK INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW I USŁUG. ORGANIZACJE INTENSYWNIE POSZUKUJĄ SPOSOBÓW UWOLNIENIA KREATYWNOŚCI  BIZNESOWEJ ZESPOŁÓW ORAZ METOD SZYBKIEGO I TANIEGO EKSPERYMENTOWANIA.

JEŻELI TWOJA ORGANIZACJA RÓWNIEŻ POSZUKUJE TAKICH METOD, TO KONCEPCJA FABRYKI INNOWACJI JEST ROZWIĄZANIEM WŁAŚNIE DLA CIEBIE.

FABRYKA INNOWACJI TO POŁĄCZENIE TRZECH METOD:

DESIGN
THINKING

czyli procesu systematycznego dostarczania wysokiej jakości pomysłów na innowacyjne produkty.

LEAN
STARTUP

czyli procesu formułowania i szybkiej weryfikacji rynkowej modeli biznesowych.

AGILE

czyli metody efektywnego budowania produktów poprzez wykorzystanie eksperymentowania i procesu uczenia

Każda z tych metod wnosi swoją wartość, ale dopiero połączenie ich stanowi kompletny warsztat narzędziowy pozwalający na systematyczne wprowadzanie innowacji. To praktyka łączenia tych metod stanowi o unikalności wypracowanej przez RETHINK koncepcji Fabryki Innowacji.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA FABRYKI INNOWACJI:

Budowanie Fabryki Innowacji najlepiej zacząć od konkretnej szansy biznesowej, konkretnego produktu realizującego strategię biznesową organizacji. W tym przypadku wsparcie RETHINK polega na:

Organizacje, które mają za sobą zastosowania Fabryki Innowacji dla pojedynczych produktów mogą zdecydować się na zbudowanie własnych kompetencji w zakresie jej stosowania. W takim wypadku wsparcie RETHINK polega na zakorzenieniu kompetencji Fabryki innowacji w organizacji poprzez:

Zobacz także: