Pomagamy w zdefiniowaniu biznesowych przesłanek transformacji. Uczestniczymy w rozwoju cyfrowych zdolności organizacji prototypując, budując i wdrażając kluczowe rozwiązania. Angażujemy się w budowanie kompetencji liderów zmian poprzez szkolenia i coaching

Realizujemy

KOMPETENCJE

DOŚWIADCZENIE ZARZĄDCZE, TECHNOLOGICZNE I BIZNESOWE.

Know-how i  doświadczenie RETHINK obejmują cztery obszary stanowiące fundament cyfrowych transformacji.

Transformacje Agile

Wdrożenie metod zwinnych nazywamy transformacją agile, ponieważ wymaga gruntownych zmian w całej organizacji, od sposobu myślenia jej pracowników i kultury pracy zespołów, po zmianę struktury i procesów, czyli całego modelu operacyjnego.

WIĘCEJ

Fabryka Innowacji

Fabryka innowacji to połaczenie trzech metod: Design Thinking, Lean Startup i Agile. Połączenie ich stanowi kompletny warsztat narzędziowy pozwalający na systematyczne wprowadzanie innowacji. To praktyka łączenia tych metod stanowi o unikalności wypracowanej przez RETHINK koncepcji Fabryki Innowacji.

WIĘCEJ

Rozwój kompetencji

Program rozwoju kompetencji RETHINK polegają na współpracy z coachem, której celem jest przekazanie i doskonalenie kompetencji uczestnika programu w wybranej dziedzinie.

WIĘCEJ

Cyfrowa transformacja

Pomagamy w zdefiniowaniu biznesowych przesłanek transformacji. Angażujemy się w budowanie kompetencji liderów zmian poprzez pracę warsztatową nad koncepcją cyfrowego rozwoju oraz coaching wspierający ich we wdrożeniu planu transformacji.

WIĘCEJ

Body Leasing

Ze względu na dużą popularność metod zwinnych popyt na specjalistów przekracza podaż – trudno jest znaleźć osoby do pełnienia ról określonych przez metody zwinne. RETHINK wspiera organizacje poszukujące osób o potwierdzonych kompetencjach zwinnych.

WIĘCEJ

Elastyczne IT

Strategie IT we współczesnych przedsiębiorstwach powinny być wyposażone w mechanizmy adaptacji do potrzeb biznesu, pozwalające na elastyczne zwiększanie i zmniejszanie zdolności wytwórczych i operacyjnych.

WIĘCEJ

Zobacz także: